Zásady ochrany osobních údajů

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější.

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je správce.
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu obchod@mgelvis.cz .


2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání novinek formou newsletteru nebo nabídkových e-mailů.
Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Svým souhlasem nám umožníte zpracovávat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu 5 následujících let.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.


3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu
• jméno a příjmení
• název organizace
• e-mail
• IP adresa
• telefonní číslo
• kompletní poštovní adresa (pro doručování vstupenek nebo jiných tištěných materiálů)
• IČ/ DIČ


4. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
• právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
• právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.


Svá práva můžete uplatnit  e-mailem obchod@mgelvis.cz.


Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro výše uvedený účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail obchod@mgelvis.cz.